Fii tu cel care decide destinația celor 3,5% din impozitul tău anual !

Completează și semnează formularul 230 în câteva minute, fără drumuri la ANAF si trimite-l pe e-mail la adresa:  Office@hopefromnia.com

Echipa noastră se va ocupa să transmită formularul la ANAF până la 25 Mai 2023.

Formularul 230 se va completa cu datele prevăzute obligatoriu, citeț și corect și va fi semnat :

  • Nume, inițiala tatălui, prenume
  • Cod numeric personal
  • Adresă domiciliu, telefon, email
  • Semnătura contribuabil

În numele celor pe care îi sprijinim alături de Dumneavoastră , vă mulțumim!